Naturen återvänder till gruvområde på kalfjället

Efter att gruvan i Stekenjokk lade ner visade det sig svårt att återställa naturen runt gruvområdet. Boliden har tillsammans med Ecogain utvecklat metoder för att återskapa naturlig vegetation på platsen.

Under sommaren har Vildmarksvägen och Stekenjokk varit ett populärt besöksmål för hemester. Något som inte alla känner till är att ett av Bolidens gamla gruvområden faktiskt ligger där, mitt på kalfjället.

Gruvan var aktiv under 1970- och 80-talen, därefter efterbehandlades gruvområdet enligt en för tiden godkänd efterbehandlingsplan. Spåren av gruvan är inte så synliga längre. Men det karga klimatet i Stekenjokk har gjort det svårt att återfå naturlig vegetation på området, något som varit viktigt bland annat för Vilhelmina södra sameby. Ett av målen med de försöken att få tillbaka naturen har därför varit att återskapa ett bra renbete.

Under 2020 har Boliden och Ecogain planerat efterbehandling av ett område på fem hektar inom det gamla gruvområdet. Lärdomar från tidigare småskaliga metodförsök användes för att utveckla metoder som fungerar vid storskalig efterbehandling i den här typen av miljö.

Den största utmaningen har varit att skala upp de små försöken till något som kan utföras över stora fjällytor. Föreställ dig konsten att få till en jämn sådd av kruståtel på en av Sveriges blåsigaste platser samtidigt som varje frö väger ynka 0,00043 gram.

– Linnea Forssén, projektledare på Ecogain.

Genom att först tillföra näring och sedan luckra upp markytan skapade experterna lämpliga groningspunkter. Förhoppningen är att området om några år kommer att likna fjällheden i omgivningen.

Det känns roligt att få omsätta de erfarenheter och den kunskap vi samlat på oss under åren med försöksrutor till en mer fullskalig efterbehandling. Nu ser jag hoppfullt fram emot den uppföljning när vi slutligt ska utvärdera projektet.”

– Andreas Vallmark, projektansvarig Boliden.

Redan nu går det att konstatera att de testade metoderna var genomförbara trots att en del maskiner var långt utanför sina vanliga arbetsmiljöer!