Naturinventering på Kullaberg

Dramatiska klippor och sällsynta arter

Just nu kartlägger vi på Ecogain naturvärden på Kullaberg, ett stort naturreservat i nordvästra Skåne. Länsstyrelsen Skåne ska uppdatera skötselplanen för området och vårt uppdrag är att ta fram ett aktuellt kunskapsunderlag inför det arbetet.

Våra erfarna naturvärdesinventerare Sofia Lund och Tony Svensson gör jobbet. Området rymmer ädellövskogar, betesmarker och dramatiska klippbranter. Här finns många fina utflyktsmål att utforska och en lång rad sällsynta arter lever här.