Pressen skriver om oss

Timmarna efter att Enetjärn Natur blivit Ecogain, blev vår VD Anders Enetjärn intervjuad av Aktuell Hållbarhet. Nyheten hamnade på 2:a plats på AH, där Anders ger sin syn på vad som ligger bakom förändringen och den nya fas som företaget nu går in i. “Tanken bakom förändringen är att få företag att bidra positivt till biologisk mångfald snarare än att med tvång kompensera förluster.”

https://www.aktuellhallbarhet.se/anders-enetjarn-vi-vill-gora-ekologisk-kompensation-till-mainstream

Även Dagens Industri har skrivit en artikel: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/sa-ska-ekologisk-kompensation-bli-mainstream/