Samverkansarena 2023: Nya vägar framåt för socialt värdeskapande!

Den 28 till 29 september 2023 bjuder samverkansprojektet för Socialt Hållbar Industri in till detta kraftsamlande event i Skellefteå för dig och andra som vill bidra till att skapa en mer socialt hållbar industri. Detta strategiska projekt drivs av Ecogain, i samverkan med experter från KTH, WSP, Luleå Tekniska Universitet och Mittuniversitetet, med stöd från Vinnova.

Syftet med arenan är att samskapa embryon till projekt, nätverk och budskap. Frågan om socialt hållbar industri är central för samhällsutvecklingen i stort och extra angelägen i ljuset av de stora investeringar som genomförs för den gröna omställningen. Arenan samlar aktörer från civilsamhälle, akademi, näringsliv och offentlig sektor för att tillsammans utforska lokal förankring, ett aktivt samarbete mellan industri och övriga samhället samt nya vägar framåt för socialt värdeskapande.

Deltar gör bland annat Naturvårdsverket, Hela Sverige ska leva, Boliden, Svenska Samernas Riksförbund, Skellefteå kommun, Zinkgruvan Mining, och experter från flera universitet.

Var med och forma framtiden för en mer socialt hållbar industri. Vi ses i Skellefteå!

Några av höjdpunkterna du inte vill missa!

Carly Smith från Ecogain tillsammans med Eva Alfredsson (KTH) och Scott Cole (WSP Sverige) dyker ned i forskningen kring ett socialt kontrakt för hållbar industrietablering, presenterar förstudien med goda exempel och forskningsanalys.

✨ Gå med på ett fascinerande studiebesök med Boliden Mineral AB. Utforska samhällsutvecklingen i Boliden och den imponerande efterbehandlingen av Långdalsgruvan. Hur kan vi omvandla gamla industrimiljöer och samtidigt stärka samverkan?

✨ Vinnovas generaldirektör, Darja Isaksson, ger oss en inblick i projektets bakgrund och delar tankar om myndighetens framtida steg för en mer socialt hållbar industri.

✨ Möt Jenny Wik Karlsson från Svenska Samernas Riksförbund som tar upp utmaningar inom markanvändning, framåtblickande lösningar, och avvägningar inom befintliga processer.

Terese Bengard från Hela Sverige ska levas belyser bygdeutveckling och vikten av långsiktig samverkan mellan industri och lokalsamhälle.

Begränsat antal platser – säkra din plats i dag!


Samverkansarena 2023 – Programmet i korthet

En interaktiv arena där alla deltagare får möjlighet att delta med sina perspektiv på frågan om industrin och samhället.

Torsdagen den 28 september, start kl. 9.30

Förmiddagen introducerar temat socialt hållbar industri och begreppet social license to operate. Den inleds med en historisk överblick. Vi går sen vidare till korta pitchar från näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademi: hur kan företag bidra till stärkt föreningsliv, ökade naturvärden och lokal utveckling? Vi kommer också att få ta del av slutsatserna från den förstudie som genomförs inom projektet.

Torsdagen den 28 september, eftermiddag

Efter en gemensam lunch delar vi in oss i mindre grupper för att möjliggöra fördjupad dialog och gemensamt arbete. Vi riktar fokus mot konkreta frågeställningar och sakfrågor, däribland tillståndsprocessen, energiproduktion och kultur. Dagen avslutas med en gemensam middag i Restaurang Mandel i Sara kulturhus.

Fredagen den 29 september, förmiddag

Samverkansarenans andra dag erbjuder studiebesök hos bland annat Boliden. Fokus på samverkan med lokalsamhället och tillgängliggörande av tidigare industrisajter. Programmet avslutas efter en gemensam lunch.


Praktisk information

Plats: Wood Hotel i ikoniska Sara kulturhus i Skellefteå.

Deltagaravgift: 1 500 kr (exklusive moms). I priset ingår deltagande, måltider samt studiebesök. Det finns möjlighet att boka boende till rabatterat pris direkt i anmälningsformuläret.

Sista anmälningsdag: 13 september 2023. Samverkansarenan har ett begränsat antal platser så anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats.

Resa dit: För att underlätta för tågresa söderifrån abonneras buss Umeå-Skellefteå, tur och retur.

Ditresan anpassas efter Vy Nattåg nummer 92 med ankomst Umeå C den 28 september kl. 06.14.

Återresan anpassas efter Norrtåg nummer 7415 med avgång från Umeå C kl. 15.36 den 29 september.

Vi återkommer med mer information om bussresan.

Reducerat pris: Civilsamhällets organisationer och andra med begränsade resurser kan begära att få deltagandet, resan och boendet utan kostnad. Välj “Reducerat pris” i anmälningsformuläret och motivera behovet, så kommer vi att kontakta er så fort som möjligt med ett besked och information om resebokning (deltagare med reducerat pris bokar via Resia).

TILL ANMÄLAN

Frågor och kontakt: samverkansarenan@ecogain.se

Här kan du läsa mer om Samverkansarena 2023