”Social License to Operate” och social hållbarhet i industrietableringar bortom tillståndsprocessen

Frågan om socialt hållbar industri är central för samhällsutvecklingen i stort och extra angelägen i ljuset av de stora investeringar som genomförs för den gröna omställningen. Hur kan närboende engageras i industriella etableringar och förändrad markanvändning på ett sätt som skapar mening och långsiktiga värden för värdsamhället? Hur kan tillståndsprocesser bedrivas på ett mer inkluderande sätt, där lokalbefolkning upplever att de får reella möjligheter att påverka?

Välkommen till ett webbinarium den 26 februari om lokal förankring och socialt värdeskapande i industrietableringar! Under webbinariet redovisas slutsatser från ett Vinnovafinansierat projekt som pågått under 2023, med syftet att kartlägga både sociala utmaningar och behov inom hållbar industri och exploatering. 

Vad säger forskningen? Eva Alfredsson, forskare vid KTH, och Scott Cole, senior miljöekonom på WSP Sverige, har gjort en litteraturöversikt och forskningssammanställning om SLO – ”Social License to Operate”. Eva och Scott presenterar begreppet, vad vi kan lära oss av SLO och dess utmaningar, samt åtta faktorer för en socialt hållbar industri.

Medverkar gör även Pontus Westrin från Vinnova, som delar sina reflektioner om projektet och Vinnovas nästa steg. Vinnova ser potential i att utveckla området, inte minst genom fler mobiliserande aktiviteter som samverkansarenan. En av de insatser som startas i vår är en vägledning för socialt hållbara samhällen och industrier i omställningen.

Missade du webbinariet kan du se inspelningen här: ”Social License to Operate” och social hållbarhet i industrietableringar bortom tillståndsprocessen