Studieresa om ekologisk efterbehandling till Storbritannien

Under tre dagar i april organiserade Enetjärn Natur, numera Ecogain, och Svemin en studieresa till Storbritannien för att studera ekologisk efterbehandling av gruvor och täkter. Konsulten Sara Carlsén, som organiserade resan och som tidigare arbetat i England, vill lyfta frågan hos svenska företag:

”Ekologisk efterbehandling av gruvor och täkter har stor potential att återskapa värdefulla naturmiljöer och rekreationsområden för närboende. Storbritannien ses ofta som ett föregångsland där gruv- och täktbolag i årtionden samarbetat med ekologer och ideella föreningar med efterbehandlingen. Nu börjar det ge resultat, och några av landets mest artrika våtmarker och ängar har etablerats i gamla täkter.”

Framgångsrika metoder för naturvård och efterbehandling

Under studieresan besökte vi två platser hos det brittiska täktbolaget Tarmac, som båda gav värdefull insyn i deras arbetsmetoder.

Panshanger Park i Hertfordshire är ett gammalt gods med engelska parkmiljöer och hundraåriga ekar. Där har Tarmac, med selektiv brytning av sand, visat att det går att kombinera mineralutvinning med naturvård för att skapa ett ännu mer artrikt landskap. Just i Panshanger Park har de skapat en serie av sjöar, våtmarker och en återställd å.

I kalkbrottet Halecombe quarry i Somerset demonstrerade Tarmac verktyget ”biodiversity management plans”, vars syfte är att åstadkomma en netto-positiv påverkan på biologisk mångfald. Tarmac nämnde öppenhet och samarbete med närboende som den främsta framgångsfaktorn för en lyckad efterbehandling. På området har de bland annat byggt en naturskola för traktens barn, och den ideella föreningen Wildlife Trust hjälper till med den långsiktiga skötseln av ängsmark.

Eden Project visar kreativa möjligheter

Slutligen besökte vi det ikoniska Eden Project i Cornwall, en gång en lertäkt och nu en turistattraktion. I två stora växthus har de skapat miljöer för regnskog respektive medelhav, och deras zip-lines, konserthus och konferensanläggningar visade vilka kreativa möjligheter som finns för efterbehandling.