Klimatsårbarhetsanalys

Med klimatförändringarna kommer ökade risker, både lokalt och globalt. Att förstå och hantera dessa risker är avgörande för att säkra verksamhetens framtid. Ecogain erbjuder skräddarsydda lösningar för att identifiera och analysera risker kopplade till klimatförändringar.

Identifiera era klimatrisker

Ecogains miljökonsulter analyserar era verksamhetsområden utifrån klimatrisker och de följdeffekter som kopplas till bland annat värme och nederbörd. Vi inkluderar de fysiska riskerna som finns inom Sverige, samt de risker som kan uppkomma på grund av klimatförändringar i andra länder.

Att förebygga dessa risker kräver god insikt, planering och samarbete. Ecogain stöttar er genom hela processen med klimatanpassning, från intern resursplanering och kartläggning till klimatsårbarhetsanalys och vid behov åtgärdsplanering.

Analys utifrån möjliga sceniarer

I vår analys använder vi RCP-scenarier* för att sammanställa klimatdata om till exempel temperatur och nederbörd, skyfall och kraftig nederbörd, värmeböljor och säsongsförändringar. Beroende på era specifika behov analyserar vi hur dessa scenarier kan påverka er verksamhet.

Vi sammanställer sedan en översiktlig riskanalys på kritiska funktioner och fastigheter, infrastruktur och beroenden. Fokus ligger på företagets verksamhet och produktionskedja.

Klimatrisker i rapportering enligt taxonomi och CSRD

Ecogains miljökonsulter kan hjälpa er att bygga systematik för att identifiera och analysera klimatrisker i hela er arbetsprocess. Vi ser också till att de åtgärder ni vidtar för att minska riskerna inkluderas i er hållbarhetsredovisning, vilket stärker er rapportering och uppfyller de senaste regelverken. Genom att integrera riskanalysen i affärsstrategi får ni bättre förutsättningar att bygga resiliens och framtida konkurrenskraft.

Kontakta oss för mer information om hur Ecogain kan hjälpa er med klimatsårbarhetsanalys.

*RCP står för Representative Concentration Pathways, och är en uppsättning scenarier som används inom klimatforskning förstå möjliga klimatförändringar och deras konsekvenser.

Jag berättar gärna mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.