Våra experter validerar rödlistade svampar

ArtDatabanken har anlitat två av våra artexperter, Sofia Lund och Tony Svensson, att validera fynd av rödlistade svampar i Artportalen. Syftet är att ge ArtDatabankens rödlistningskommittée bättre förutsättningar att analysera arternas hotbild och sätta lämplig rödlistningsnivå – ett arbete som är avgörande för att bevara vår biologiska mångfald.

Artportalen en del av SLU

ArtDatabanken är en del av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och arbetar bland annat med att rödlista hotade arter och att samla in, lagra, skydda och tillgängliggöra data om artfynd i databasen Artportalen. Det är öppet för alla att rapportera fynd till Artportalen, men för att höja kvaliteten på fynd i systemet utser ArtDatabanken även expertvaliderare som granskar uppgifterna och bedömer deras trovärdighet.

Skapar en säkrare bild av utbredningen i landet

Kvalitetsgranskning av gruppen svampar har länge varit efterfrågat – och Sofia och Tony har nu påbörjat det omfattande arbetet som fortsätter under hela våren. Till att börja med kommer de att validera ett fynd per län för att skapa en säkrare bild av de rödlistade svamparnas utbredning i landet.