Biologisk mångfald

Biologisk mångfald
line

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, handlar om variationen av livsformer på jorden – en rikedom av olika arter, deras livsmiljöer och den genetiska mångfalden inom varje art. Den biologiska mångfalden omfattar alla levande organismer på jorden, deras genetiska variation och de olika ekosystem de bildar. En skog rik på biologisk mångfald har till exempel många olika växt- och djurarter som samverkar. Biologisk mångfald är grunden för stabila och fungerande ekosystem, vilket i sin tur är nödvändigt för allt liv på jorden.

Livsnödvändiga ekosystemtjänster

Naturens ekosystemtjänster är livsnödvändiga för allt liv och bidrar även till människans livskvalitet och välfärd. Ett ekosystem är miljön och allt levande i ett område i naturen. Ekosystemen är beroende av biologisk mångfald där varje art har sin speciella uppgift i ett unikt samarbete.

Ett fungerande ekosystem med biologisk mångfald är en förutsättning för att tackla de utmaningar som är kopplade till exempelvis klimatförändringar och resursanvändning. Genom att öka kunskapen om ekosystem och ekosystemtjänster skapar vi ökad förståelse för att vikten av att värna den biologisk mångfalden.

Synergier för natur och affär

Ecogain designar natur som skapar synergier för biologisk mångfald, klimatet och ekosystemtjänster. Vi hjälper er med utredningar, åtgärder och kunskapshöjande insatser som främjar biodiversitet och skapar förutsättningar för er att ta rätt strategiska beslut – både för naturen och er affär.

Kontakta oss om ni vill veta mer om våra tjänster inom biologisk mångfald strategi och natursmart affär.

Prata med mig om biodiversitet Tove Hägglund tove.hagglund@ecogain.se