Strategi och mål för biologisk mångfald

Ecogain hjälper er att utveckla en tydlig och effektiv strategi för biologisk mångfald, inklusive nulägesanalys, som linjerar med er vision och affärsstrategi. Tillsammans sätter vi mål och säkerställer vi att ni kan mäta och dra nytta av de insatser ni gör.

Sätt en strategi som blir ett konkret stöd i ert biodiversitetsarbete

I nära samarbete med dig som kund, identiferar Ecogains miljökonsulter konkreta mål och metoder för att implementera er strategi för biologisk mångfald. Med strategin på plats får ni de förutsättningar ni behöver för att skapa långsiktig hållbarhet och motståndskraft i verksamheten. En viktig del är att se över er styrstruktur så att ni har rätt förutsättningar att gå från ord till handling.

Nulägesanalysen är ett bra avstamp för en trovärdig strategi

För att förstå er påverkan på biologisk mångfald börjar vi med att kartlägga ert biodiversitets-avtryck, eller Biodiversity Footprint. Vi analyserar viktiga råvaror, produkter och geografiska områden i värdekedjan för att identifiera risker och utmaningar som påverkar er verksamhet. Vi gör också en jämförelse med konkurrenter och best practice. Med en grundlig nulägesanalys får vi en välgrundad utgångspunkt för att definiera de strategier, åtgärder och mål som sedan ska integreras med era klimat-, vatten- och andra naturrelaterade strategier.

Legala ramverk & frivilliga åtgärder

Regler och riktlinjer för biologisk mångfald är komplexa och föränderliga. Vi bevakar omvärlden och ger er rådgivning för att navigera både legala och frivilliga ramverk. Våra kunniga experter håller er uppdaterade om EU-taxonomi för hållbara investeringar, Science Based Targets for Nature (SBTN), NAP, IFC Performance Standard 6 eller FN:s Global Compact eller andra ramverk och regler.

Executive Biodiversity Training

För att biologisk mångfald ska bli en ritkigt stark konkurrensfördel behöver ni kunskap om hur den påverkar er verksamhet. Ecogain analyserar era behov och skräddarsyr utbildningar som passar just er organisation. Ledarskap är nyckeln, och därför erbjuder vi kunskapshöjande åtgärder på styrelse- och ledningsnivå. Detta gör att ni kan ta rätt strategiska beslut, hålla jämna steg med globala överenskommelser och regelverk, samt identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa god finansiering.

Kontakta oss på Ecogain så hjälper vi er att arbeta fram strategier och mål utifrån er verksamhet och förutsättningar.

Jag berättar gärna mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.