Hållbarhetsredovisning enligt CSRD och ESRS

Ecogain erbjuder expertis för att hjälpa ditt företag integrera biologisk mångfald i hållbarhetsredovisningen enligt CSRD och ESRS. Vi stöttar er genom hela processen, inklusive dubbel väsentlighetsanalys, för att säkerställa att ni uppfyller alla krav och att er påverkan på naturen rapporteras korrekt och transparent.

CSRD och ESRS – direktiv och stöd för skärpta krav

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 är en omfattande, ambitiös och långsiktig plan för att skydda naturen och vända utarmningen av våra ekosystem. Målet med strategin är att den biologiska mångfalden i Europa ska återhämtas till 2030. För att nå målet har EU:s hållbarhetsrapportering reviderats och skärpts genom det nya direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, och ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Kraven har utvidgats till att omfatta samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU.   

Vad är ESRS och hur kopplas det till biologisk mångfald?

Om CSRD kan betraktas som ”uppgiften” som ska genomföras i samband med hållbarhetsrapportering, fungerar European Sustainability Reporting Standards (ESRS) som ”verktyget” som används för att genomföra uppgiften. ESRS är utformat för att hjälpa företag att öka transparensen och specificera den information som ska rapporteras inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor.

Biologisk mångfald och ekosystem berörs specifikt i ESRS E4, vilket gör det avgörande att ha en korrekt och transparent rapportering.

Ecogains miljökonsulter har bred erfarenhet och djup specialistkompetens

Ecogains team består av experter på ramverk och regleringar, biodiversitet, ekosystemtjänster, miljöjurister och andra områden inom hållbar utveckling. Vår djupa kunskap gör oss till en pålitlig partner och tryggt stöd i frågor om lagar, ramverg och regler för biodiversitet och grön omställning.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur i kan hjölpa er med hållbarhetsrapportering, CSRD och ESRS.

Jag berättar gärna mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.