CLIMB – beräkning och värdering av biologisk mångfald

Ecogain erbjuder beräkningar enligt CLIMB, ett verktyg för att kvantifiera och värdera biologisk mångfald. Med CLIMB är det möjligt att räkna på ett områdes förändring över tid sett till biologisk mångfald, och även att kvantitativt jämföra områden på olika platser.

CLIMB kvantifierar och ger ett värde på biodiversitet

CLIMB är en areabaserad beräkningsmodell som Ecogains experter har utvecklat i samarbete med flera stora aktörer inom svenskt näringsliv, och med stöd av Swedish Mining Innovation.

Vid en CLIMB-beräkning kvantifieras biodiversitet i CU (CLIMB Units), som anger ett värde på naturen inom ett specifikt område. Det möjliggör nya KPI:er för biologisk mångfald, och kan till exempel sättas i relation till installerad effekt vind- eller solkraft, eller kilometer anlagd väg eller annan infrastruktur.

Så använder du CLIMB i dina projekt

Med CLIMB beräknar ni nuläge, och negativ respektive positiv påverkan på biologisk mångfald. Det gör det lättare att undvika och minimera er påverkan i naturen, och även följa utvecklingen av er verksamhet och insatser över tid.

Exempel på användningsområden:

  • utreda alternativa lokaliseringar och utformningar 
  • bedöma påverkan före och efter en ändring i markanvändningen 
  • överblicka och värdera olika effekter 
  • effektivisera miljöprövningen av er verksamhet
  • planera och genomföra restaurering och kompensation 
  • möjliggöra uppföljning mot tydligt formulerade mål  
  • rapportera effekter på biologisk mångfald   
  • utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald  

Olika nivåer av CLIMB-beräkningar

CLIMB kan tillämpas på olika nivåer beroende på hur behovet ser ut i just er verksamhet.

Komplett CLIMB-beräkning: För att bedöma naturvärden, planera insatser för biologisk mångfald och beräkna områdets förändring över tid.

Översiktlig beräkning: Kan tillämpas på global nivå, och ger bra grundläggande information om er lokala påverkan med CLIMB som grund (ej CLIMB-beräkning).

Förberedande datainsamling i fält; Parallellt med naturvärdesinventering samlar vi kompletterande data för CLIMB-beräkning på den nivå för NVI som ni beställt. ​Det här är ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt att lägga grund för en senare CLIMB-beräkning.

Tydlighet i miljöprövningar

CLIMB skapar förutsägbarhet i miljöprövningar och underlättar formuleringen av villkor.​ Beräkningen kan ligga till grund för nyckeltal och balansräkning av natur i projektet, och svara mot kommande rapporteringskrav enligt CSRD.​ Beräkningarna blir också ett viktigt hjälpmedel i planeringen av restaurering och kompensation.

Sedan beräkningsmodellen lanserades i september 2023 har Mark- och miljödomstolarna i flera fall beslutat om villkor med utgångspunkt i CLIMB:

Bolaget ska genomföra åtgärder för att kompensera den förlust av naturvärden som uppstår genom verksamheten. Kompensationsåtgärderna ska motsvara minst 115 % av påverkansvärdet, beräknat enligt beräkningsmodellen CLIMB eller liknande beräkningsmodell

(M 1573-20)

CLIMB:s genomslag beror på att modellen representerar en rimlig avvägning mellan vetenskaplig korrekthet och affärsmässig tillämpbarhet. Så här yttrar sig exempel Naturvårdsverket om CLIMB i ett mål:

Enligt Naturvårdsverket är CLIMB-modellens systematiska och relativt standardiserade bedömningar av naturvärden en stor fördel”

Naturvårdsverket (M9227-23)

Ecogains utbildningar i CLIMB

Ecogain erbjuder digitala utbildningar och support i CLIMB.

Jag berättar gärna mer om våra utbildningar och tjänster med CLIMB Sara Bökmark sara.bokmark@ecogain.se +46 (0)10-405 90 20

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.