Fladdermusutredning

Ecogains tjänster inom fladdermusinventering är heltäckande och inkluderar snabba behovsanalyser och förstudier. Våra experter genomför fältarbeten och ger rekommendationer om artskydd, vilket ger er ett starkt beslutsunderlag för tillståndsprocesser och säkerställer att ert projekt uppfyller miljökrav.

Ecogains fladdermusteam har unik kompetens och erfarenhet

Många fladdermöss lever nära människan och finns ofta på oväntade platser. Ödehus, stadsparker och ladugårdar är några av fladdermössens viktigaste miljöer. Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen, och deras reproduktionsområden (yngelkolonier, parningsområden och övervintringsplatser) får inte störas eller förstöras. För att undvika överraskningar bör man därför utreda om man har oväntade hyresgäster som sover upp och ner mellan nattskiften och som kan påverka planeringen av ett projekt.    

Ecogain erbjuder behovsanalyser och förstudier för att snabbt och enkelt klargöra om fladdermusinventeringar behövs. Våra experter har omfattande erfarenhet och arbetar med avancerad utrustning och metodik. De genomför fältarbeten och ger rekommendationer om artskydd, vilket ger er ett stabilt beslutsunderlag för era projekt och tillståndsprocesser.

Från behovsanalys och förstudier till komplett fladdermusinventering

För vindkraftsprojekt och projekt med stor markpåverkan krävs i regel att artskyddet för fladdermöss utreds grundligt. Plan- och bygglovsärenden och miljötillstånd för större projekt, samt skogsavverkning i känsliga områden, kräver ofta en komplett inventering av fladdermöss. En behovsanalys eller förstudie i tidigt skede kan ge besked om vad som krävs för att projektet ska klara en miljöprövning utifrån fladdermusperspektiv. 

Syftet med fladdermusförstudie är att ta reda på om det finns kända artvärden, i och kring utredningsområdet, som kan få stor betydelse för framdriften av projektet. Den bygger på vår samlade erfarenhet av fladdermusinventeringar och data ur olika källor om artförekomster och lämpliga livsmiljöer för fladdermöss. Fladdermusförstudien ger ett bra beslutsstöd och riskbedömning för era projekt.

Jag berättar gärna mer Ambjörn Johansson ambjorn.johansson@ecogain.se +46 (0)10-405 90 34

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.