Fågelinventering

Ecogains fågelteam har lång erfarenhet och djup kunskap om Sveriges fågelfauna, och kan erbjuda ett komplett utbud av fågelinventeringstjänster för olika branscher och projekt. Våra experter är väl insatta i tillståndsmyndigheternas krav och hjälper er att navigera genom tillståndsprocesserna. 

Krav på kunskap om skyddade fåglar i markanvändningsprojekt

I Sverige är alla fåglar fridlysta, och särskilt starkt skydd finns för de drygt 100 rödlistade arterna och de arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv. För projekt som tar mycket mark i anspråk kan närvaron av skyddade fåglar avgöra om projektet går att genomföra. Även mindre projekt kan ha höga krav på kunskap om fåglar. 

Förstudier och heltäckande fågelinventering 

Vi inleder ofta med en snabb fågelförstudie för att hjälpa er prioritera rätt och planera insatserna framåt. Vi gör heltäckande fågelinventeringar över hela landet, bland annat: 

  • Kungs- och havsörnsinventering 
  • Skogshönsinventering 
  • Inventering av lommar, rovfåglar och våtmarksfåglar 
  • Generell häckfågelinventering 
  • Inventering av sträckande fåglar 

Resultatet är gediget underlag som säkerställer att era projekt uppfyller alla miljökrav och hjälper er genom tillståndsprocess och i framdriften av projektet.

Jag berättar gära mer om Ecogains fågelinventeringar och förstudier Anders Borgehed anders.borgehed@ecogain.se +46 (0)10-405 90 32

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.