Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering och kunskap om skyddsvärda arter är avgörande för verksamheter som påverkar land och vatten. Ecogain har unik kompetens inom både ekologi och juridik, och erfarenhet från många typer av mark- och vattenexploateringar. Vi vet exakt vilka aspekter som behöver inventeras, i vilken omfattning och enligt vilken metodik. Vi hjälper er även med de legala frågorna hela vägen till mål.

Naturvärdesinventering på rätt nivå för just er verksamhet

Kunskap om naturvärden och skyddsvärda arter är avgörande för allt fler beslut i samhällsomställningen. Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2023) är ett viktigt verktyg för att beskriva och värdera land- och vattenområden inför olika exploateringar. En väl utförd naturvärdesinventering ger ett bra underlag för att planera er verksamhet med minsta möjliga påverkan på naturen.

Vad är en naturvärdesinventering?

Naturvärdesinventering är en del av miljökonsekvensbeskrivningen som utförs i samband med exempelvis exploatering och planering av infrastruktur och samhälle. Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och bedöma de olika naturvärdena på platsen, inklusive olika arter och ekosystem samt andra element av biologisk, ekologisk eller kulturell betydelse. Inventeringen inkluderar identifiering, avgränsning, dokumentation och bedömning av naturvärden, samt en redovisning av områdets biologiska mångfald och dess känslighet för påverkan.

Ecogains team har unik bredd inom alla delar av NVI

På Ecogain har vi stor erfarenhet av att genomföra naturvärdesinventeringar i olika typer av naturmiljöer över hela landet. Våra ekologer har djup specialkompetens inom områden som artskydd, fåglar, fladdermöss och miljöjuridik. Det ger oss en unik bredd och förmåga att effektivt identifiera och hantera rätt frågeställningar för just er verksamhet. Vi tar oss an både större och mindre uppdrag, från behovsanalyser och förstudier till inventering i fält och fördjupade inventeringar.

Naturvärdesinventering med CLIMB

Ecogain erbjuder också beräkningar enligt CLIMB, en areabaserad beräkningsmodell som kvantifierar biodiversitet i terrestra naturmiljöer. Med CLIMB är det möjligt att räkna på ett områdes förändring över tid sett till biologiska mångfalden, och även att rent kvantitativ jämföra områden på olika platser. 

Ecogains experter har utvecklat CLIMB i ett samarbete med flera aktörer i näringslivet. Naturvärdeinventering med CLIMB skapar tydlighet i kommande miljöprövning, och underlättar formuleringen av eventuella villkor.​ Beräkningen kan ligga till grund för nyckeltal och balansräkning av natur i projektet, och svara mot kommande rapporteringskrav enligt CSRD.​ De blir också ett viktigt hjälpmedel i planeringen av restaurering och kompensation.

Här kan du läsa mer om våra erbjudanden med CLIMB.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anders Borgehed anders.borgehed@ecogain.se +46 (0)10-405 90 32

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.