Ekologisk restaurering och efterbehandling

Ecogain är kompetensledande inom ekologisk efterbehandling i Norden. Med utgångspunkt i vetenskap, internationell standard och vår gedigna erfarenhet hjälper vi er att skapa natur som gynnar både biologisk mångfald, klimat och människor. Vi hjälper er att genomföra era projekt från vision till praktiskt genomförande och uppföljning.

Process som gynnar etablering av natur och biologisk mångfald

Ekologisk efterbehandling och restaurering innebär att åter- och nyskapa natur på områden som är starkt påverkade av människan. Ecogains process identifierar de bästa lösningarna för att etablera natur och gynna biologisk mångfald. Våra tjänster sträcker sig från strategisk planering och design till implementering och långsiktig uppföljning. Med våra naturbaserade lösningar återskapar vi ekosystemfunktioner och restaurerar natur för att leverera ekosystemtjänster, klimatanpassningar och biologisk mångfald.

Ecogains tjänster inom ekologisk restaurering inkluderar till exempel:

  • Återställning av naturskog: Vi utvecklar åtgärder för att återskapa naturskog på gamla industriområden, vilket gynnar både biologisk mångfald och andra värden som rekreation och vattenrening.
  • Skapande av nya livsmiljöer: Vi designar och implementerar lösningar för att skapa nya livsmiljöer som kan stödja en rik biologisk mångfald och förbättra ekosystemtjänster.
  • Restaurering av skadade miljöer: Vi arbetar med att restaurera miljöer som har blivit starkt påverkade av mänsklig aktivitet, genom att återställa deras ekologiska funktioner och förbättra deras kapacitet att leverera ekosystemtjänster.
  • Ekosystemtjänster och klimatanpassning: Vi integrerar lösningar för klimatanpassning och ekosystemtjänster i våra restaureringsprojekt för att skapa hållbara och resilienta miljöer.

Ecogains team inom inom naturbaserad lösningar

Vårt team består av tvärvetenskapliga experter med omfattande erfarenhet av ekologisk restaurering och efterbehandling. Vi arbetar nära dig som kund för att se till vi utvecklar skräddarsydda lösningar för just era specifika behov och förutsättningar. Genom hela processen erbjuder vi stöd och rådgivning så att att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet.

Värdefulla vinster med ekologisk restaurering

  • Förbättrad biologisk mångfald: Genom att återställa och skapa nya livsmiljöer främjar vi en rikare biologisk mångfald.
  • Hållbar markanvändning: Våra lösningar bidrar till hållbar markanvändning och förbättrar ekosystemtjänster som är viktiga för både miljön och samhället.
  • Positiv klimatpåverkan: Genom att integrera klimatanpassning i våra projekt bidrar vi till att minska klimatförändringarnas negativa effekter.
  • Sociala och ekonomiska fördelar: Ekologisk restaurering kan också ge sociala och ekonomiska fördelar, till exempel genom att skapa attraktiva rekreationsområden och förbättra livskvaliteten för lokalsamhällen.

Kontakta oss för att få hjälp med att utveckla och genomföra projekt inom ekologisk restaurering och efterbehandling som bidrar till en hållbar framtid.

Jag berättar gärna mer Agnes Sandström agnes.sandstrom@ecogain.se +46 (0)10-405 90 27

Andra tjänster inom Restaurering och kompensation

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.