Naturvårdsplan

Vi hjälper er att förvalta naturen på ett sätt som upprätthåller och stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster över tid. Ecogains konsulter har djup specialistkunskap och mångårig erfarenhet av att ta fram naturvårdsplaner och grönplaner, som är viktiga verktyg för att säkerställa grön markanvändning.

Naturvårdsplan för att bevara och utveckla naturvärden

En naturvårdsplan är ett strategiskt dokument som utgör underlag för fysisk planering och är vägledande i det kommunala naturvårdsarbetet. Den syftar till att bevara och utveckla naturvärden och gör det möjligt att i ett tidigt skede av samhällsplaneringen ta hänsyn till områden med höga naturvärden samt viktiga ekologiska samband och strukturer.

Planera grönt för bättre sociala och ekologiska värden

En grönplan syftar till att integrera grönområden och naturvärden i den urbana planeringen, vilket bidrar till hållbara och hälsosamma stadsmiljöer. Grönplaner inkluderar strategier och åtgärder för att skapa, bevara och förbättra gröna ytor, parker och andra naturmiljöer inom stadsområden, vilket främjar både ekologiska och sociala värden.

Ecogain – ledande aktör inom naturvård

Ecogain har lång erfarenhet och omfattande kompetens inom naturvårdsplanering, och är en pålitlig partner för alla typer av naturvårdsinsatser och inom olika branscher. Vi hjälper bland annat till med:

  • Inventering och kartläggning: Vi identifierar och dokumenterar naturvärden i er kommun eller verksamhetsområde, inklusive beskrivningar av skyddade och särskilt värdefulla arter och livsmiljöer.
  • Mål och åtgärdsområden: Vi formulerar konkreta mål för naturvården och utvecklar åtgärdsplaner inom områden som fysisk planering, skydd av natur, naturvård och skötsel, kunskapsinsamling och spridning samt friluftsliv och rekreation.
  • Riskbedömning: Vår expertis inom ekologiska riskbedömningar hjälper er att förstå och minimera potentiella hot mot biologisk mångfald, inklusive klimatförändringar, invasiva arter och mänsklig påverkan.
  • Kommunikation och samverkan: Vi stödjer er i dialogen med lokalsamhället, myndigheter och andra intressenter för att säkerställa en bred förankring och acceptans av naturvårdsplanen.

Ecogains miljökonsulter kan även hjälpa er att ta fram en åtgärdsplan för biologisk mångfald, se vår sida om Åtgärdsplan för biologisk mångfald.

Jag berättar gärna mer Agnes Sandström agnes.sandstrom@ecogain.se +46 (0)10-405 90 27

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.