Vatten och våtmark

Ecogains vatten och våtmarksteam har bred expertis inom våtmark- och sötvattensekologi och erbjuder tjänster som främjar biologisk mångfald och ekologisk resiliens. 

Akvatiska undersökningar och ekologisk restaurering av vattendrag

Bland Ecogains tjänster finns bland annat akvatiska undersökningar och inventeringar som vadningselfiske, nätprovfisken, eDNA, kiselalgs- och bottenfaunaprovtagningar, recipientprovtagning, sedimentprovtagning, botten- och biotopkarteringar.

Vi jobbar med ekologisk kompensation och restaureringar i vattendrag och våtmarker, och utför till exempel vattenreningsåtgärder eller fytoremediering och anlägger och återskapar våtmarker. 

I utredningar inför sol- och vindparker bistår vi med hydrologiska utredningar. Vi utför även fördjupade naturvärdesinventeringar (NVI) kopplade till vatten och våtmark med option på att tillämpa CLIMB även i vatten. 

NAP för vattenkraft och miljöjuridisk kompetens

Den nationella planen för moderna miljövillkor för alla anläggningar som rör vattenkraft (NAP) ställer stora krav på både miljöprojektledning och kunskap om de specifika förutsättningarna för åtgärder i vattenmiljö. Vår djupa expertis inom både tillståndsprocessen och hydrologisk ekologi ger er förutsättningar för en så effektiv omprövningsprocess som möjligt. Vi tar fram samrådshandlingar och underlag till miljökonsekvensbeskrivning, samt planering och ledning av entreprenad för genomförande av åtgärder i vattendrag som har beslutats om vid omprövning. 

Våra experter har även kompetens inom miljöjuridik och vattenförvaltning och kan bistå i utredningar och underlagsinhämtning för NAP:en, tillståndsprocesser, åtgärdsplaner, kontrollprogram och uppföljning. 

Jag berättar gärna mer Anders Borgehed anders.borgehed@ecogain.se +46 (0)10-405 90 32

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.