TNFD-analys och plan för riskhantering

Integrera naturrelaterade risker och möjligheter i din affärsstrategi med hjälp av Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Detta globala initiativ erbjuder ett ramverk som hjälper företag att identifiera och hantera naturrelaterade risker, samt vägleda i hur dessa bör rapporteras och följas upp. TNFD har väckt stor internationell uppmärksamhet och följs noga av företag och finanssektorn.

Alla sektorer och bolag påverkas i någon utsträckning av TNFD, antingen direkt eller genom sina värdekedjors beroenden av naturresurser. Även om rapportering enligt TNFD är frivillig just nu, rör sig utvecklingen mot strängare krav, liknande hur Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) har blivit obligatoriskt i flera länder.

Hur kommer du igång med TNFD?

 • Kartlägg nuvarande fotavtryck
  Börja med att sätta avgränsningar och identifiera ert befintliga fotavtryck genom att kartlägga och bedöma status och sårbarheter i naturen.
 • Utvärdera
  Följ upp kartläggningen genom att utvärdera vilka miljötillgångar och ekosystemtjänster som företaget är beroende av, och inkludera intressentdialogen.
 • Bedöm risker och möjligheter
  Analysera risker och möjligheter med avseende på de beroenden och påverkan som framkommit. Identifiera befintliga metoder för att reducera risker och dra nytta av möjligheter, samt var det finns luckor.
 • Möjliggör och följ upp
  Definiera vad som bör offentliggöras enligt TNFDrekommendationer och bestäm relevanta KPI. Identifiera också vilka intressenter som bör involveras i analysens resultat.

Tveka inte att kontakta oss för att få stöd i förståelse och implementering av TNFDramverk.

CLIMB – Beräkna, värdera och kompensera för biologisk mångfald

Ecogain har utvecklat CLIMB, en modell för att beräkna, värdera och kompensera för biologisk mångfald, tillsammans med stora aktörer inom svenskt näringsliv och med stöd av Swedish Mining Innovation. Våra miljökonsulter kan hjälpa dig med:

 • Kartläggning av biologisk mångfald inom ett område
 • Utredning av alternativa lokaliseringar och utformningar
 • Bedömning av påverkan före och efter ändring i markanvändningen
 • Överblick och värdering av olika effekter
 • Effektivisering av miljöprövningen av din verksamhet
 • Planering och genomförande av restaurering och kompensation
 • Uppföljning mot tydligt formulerade mål
 • Rapportering av effekter på biologisk mångfald
 • Utveckling av nya nyckeltal för biologisk mångfald

Boka en utbildning i CLIMB

Vill du lära dig mer om CLIMB? Ecogain erbjuder digitala utbildningar och support i CLIMB. Anmäl ditt intresse här, eller kontakta oss för att beställa en skräddarsydd utbildning efter din organisations behov.

Nature Due Diligence (NDD)

En Nature Due Diligence (NDD) ger investerare en professionell och säker riskanalys inför förvärvet av en verksamhet som kan vara föremål för naturrelaterade risker. Vi identifierar legala och ekonomiska risker kopplade till miljötillstånd, skydd av arter, tidigare markanvändning och mer.

Jag berättar gärna mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.