Mål enligt SBTN och Nature Positive

Integrera vetenskapligt baserade mål för naturen i din affärsstrategi med Science Based Targets for Nature (SBTN) och Nature Positive. På samma sätt som Science Based Targets for Climate har blivit standarden för klimatarbete, förväntas SBTN och Nature Positive sätta riktmärken för biologisk mångfald. Vi hjälper ditt företag att etablera konkreta och mätbara mål för att stödja och förbättra biodiversiteten.

Nature Positive – ett globalt mål för att återställa naturen

Nature Positive är en rörelse och ett ramverk som strävar efter att vända förlusten av biologisk mångfald och främja en positiv påverkan på naturen. Det handlar om att återställa ekosystem, förbättra habitat och öka den biologiska mångfalden. Insatserna sker dels i naturen, men också i företagens verksamheter och värdekedjor. Målet är att bidra positivt till naturen och skapa en värld där biologisk mångfald ökar och naturens ekosystem återställs.

SBTN hjälper er mäta och förstå er påverkan på naturen

Vi förstår att en av de största utmaningarna med att arbeta med naturrelaterade frågor är att veta vad som är tillräckligt bra. Science Based Targets for Nature erbjuder ett ramverk som hjälper dig att mäta och förstå om din verksamhet bedrivs inom planetens gränser, och hjälper er göra tillräckliga insatser.

Ecogains arbete enligt SBTN

Ecogains miljökonsulter har expertis och håller sig ständigt uppdaterade om SBTN , Nature Positive och andra ramverk, metoder och lagar som är aktuella för ert hållbarhetsarbete. Vår arbetsprocess är enkel och effektiv:

1. Kartlägga nuläget: Vi identifierar var era hot spots finns – de områden i er värdekedja där ni har störst påverkan på eller riskerar förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

2. Tolka & prioritera: Utifrån nuläget hjälper vi er att prioritera nyckelfrågor och platser att agera på, baserat på er direkta påverkan och värdekedjan.

3. Mäta & sätta mål: Vi mäter påverkan och sätter mål som visar på en positiv förflyttning. Det kan vara en komplex process, men vi guidar er varje steg på vägen.

4. Agera: När målen är satta, stödjer vi er i att genomföra insatser inom verksamheten och påverka värdekedjan. Detta steg liknar ”Hänsynshierarkin” för dem som är bekanta med detta koncept.

5. Följa upp: Vi hjälper er att bevaka era mål och säkerställer att framstegen rapporteras kontinuerligt.

Ecogain pionjärmedlem i SBTN Corporate Engagement Program

Vi är stolta över att Ecogain är ett av tre konsultföretag i världen som blivit pionjärmedlem vid lanseringen av Science Based Target for Nature’s Corporate Engagement Program. Detta innebär att vi aktivt deltar i att utveckla metodiken och kan påverka de riktlinjer som tas fram.

Oavsett var ni befinner er på er SBTN-resa, hjälper vi er att ta nästa steg. Från grundläggande introduktion till verktyget, nulägesanalys eller uppföljning. Vi stöttar er genom hela processen.

Jag berättar gärna mer. Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.