Porsche: Anpassning och miljöprövning innan biltest

Bransch: bilindustrin
Företag: Porsche

Porsche är det tyska bilmärket som gjort sig känt för sina lätta sportbilar. Precis som flera andra bilmärken bedriver Porsche en omfattande testverksamhet vintertid i Norrbottens inland. Biltestverksamheten är helt avgörande för sysselsättningen i små kommuner som Arjeplog och Arvidsjaur.

Porsche stod inför utmanande kompletteringskrav i sin ansökan om tillstånd för den nya biltestanläggningen. Ecogain fick uppdraget av Porsches att hitta former för att anpassa anläggningen utifrån alla stegen i den internationellt vedertagna hänsynshierarkin, den så kallade ”Mitigation Hierarchy” – undvika, minimera, restaurera och kompensera.

Hänsynsfull utformning och miljöprövning i domstol

Hänsynshierarkin hör till Ecogains verktygslåda. Vi kunde därför applicera åtgärder som skulle göra att den nya anläggningen kunde bli bättre anpassad till naturen och dess förutsättningar på plats. Vi tillämpade alla stegen i hänsynshierarkin; undvika skada, minimera skada, restaurera inom anläggningen samt slutligen kompensera för kvarstående skada.

Ecogains processledare inom miljöprövning fanns med som expertstöd vid miljöprövningen i Mark- och miljödomstolen. Resultatet av Ecogains arbete blev att Porsche fick sitt tillstånd för verksamheten.