Treblade: Miljörapportering och uppföljning med samråd 

Bransch: Vindkraft
Företag: Björkvattnet Wind Farm

Björkvattnet Wind Farm är en vindkraftpark belägen i Ragunda kommun i Jämtland. Här har Ecogain genomfört årliga miljörapporteringar, men också lett ett uppföljningsprogram om hur renskötseln påverkas. 

Vindkraftsparken i Björkvattnet består av 33 turbiner och har en kapacitet på 175 MW. Projektet inleddes 2018 och Ecogain har genom sin miljörapportering säkerställt att verksamheten bedrivits enligt gällande villkor och tillstånd. 

Uppföljningsprogrammet för påverkan på renskötseln är en del av verksamhetsutövarens kontrollprogram. Uppföljningen har tagits fram i samråd med berörd sameby och länsstyrelsen. Anledningen är att kartlägga vilka faktiska konsekvenser som kan komma att beröra samebyarna i frågan. Uppföljningsprogrammet löper under fyra år med kontinuerliga kontroller.

Ett delresultat kommer att sammanställas efter två år. Rapporterna lämnas in till tillsynsmyndigheten och till berörda samebyar. På liknande sätt har uppföljande studier av rovfåglar genomförts i samråd med regional ornitologisk expertis.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se