Ecogain Biodiversity Index 2022 – USA:s 100 största företag rankade

Fem av världens 10 mest lönsamma företag finns i USA, och landet anses därför vara ett av de mest ekonomiskt inflytelserika länderna i världen. Nu är de 100 största amerikanska bolagens rapportering granskade och rankade genom Ecogain Biodiversity Index.

Ecogain Biodiversity Index (EBI) initierades 2019. Indexet rankar de största företagens åtaganden och aktiviteter inom området biologisk mångfald, baserat på bolagens årsredovisningar. Den 16 november 2022 släpptes den första granskningen av USA:s 100 största företag. Bland de högst rankade företagen finns Philip Morris International Dow, Target, Lowe’s och Archer Daniels Midland (ADM). Phillip Morris International får 23 poäng, i nivå med det högst rankade europeiska företaget, Vattenfall.

Bland de åtta företagen med högst poäng finns sex olika sektorer representerade; dagligvaror, sällanköpsvaror och -tjänster, material, finans, hälsovård och informationsteknologi. Detta visar att det finns föregångare inom biodiversitet i en mängd olika branscher.

EBI-rankigen visar att 9 % av de analyserade amerikanska företagen har rapporterat tidsbestämda, mätbara och relevanta mål för biologisk mångfald. Totalt har 20 % av företagen redovisat någon form av mål för biologisk mångfald, inräknat ovan nämnda 9%. Samtidigt visar rankingen att hela 41 % inte nämner biologisk mångfald. Detta indikerar att risker kopplat till förlusten av biodiversitet fortsatt är en okänd fråga inom många företag.

För närvarande saknas regelverk för hållbarhetsrapportering i USA; den rapportering som görs är frivillig.
 
Läs den fullständiga rapporten.