Ecogain i storskaligt solkraftsprojekt i Kogshult

OX2 har inlett ett storskaligt solkraftsprojekt i Kogshult, Sjöbo kommun, och avser att söka frivilligt miljötillstånd enligt miljöbalken. Projektet som omfattar knappt 250 hektar mark beräknas producera över 150 GWh på årsbasis, motsvarande 30 000 villors årliga förbrukning av hushållsel.

I Skåne har vi ett förhållande mellan elproduktion och elförbrukning på 1 till 4,7, det vill säga vi förbrukar 4,7 gånger mer el än vi producerar. Mer exakt så produceras det 2 671 GWh el och förbrukas 12 463 GWh el (Statistiska centralbyrån, 2020). Ur ett regionalt självförsörjningsperspektiv ligger därför Skåne illa till. En solpark av denna storlek skulle teoretiskt motsvara så mycket som 7 % (200 GWh) av Skånes elproduktion och därmed göra ett reellt avtryck i Skånes energibalans.

– Magnus Fast, projektledare OX2.

OX2 har ett mål för projektet om stor hänsyn till och tillskapande av goda förutsättningar för biologisk mångfald. Ecogain har fått i uppdrag att bistå OX2 med expertkompetens om biologisk mångfald och i tillståndsprocessen, och har inlett arbetet med utformningen av projektområdet, inventeringar och fördjupade utredningar samt förberedande av avgränsningssamråd.

Frågan om bevarandet av biologisk mångfald är viktig och högaktuell. Det är roligt att få jobba med OX2, som har insett detta och vill göra skillnad genom att ta frågan på allvar och arbeta i positiv riktning för den biologiska mångfalden.

– Karolina Adolphson, projektledare Ecogain