Ecogain på scen i Oxford

Vägledning för biologisk mångfald och människors välbefinnande

I veckan har Ecogains VD Anders Enetjärn medverkat vid lanseringen av den nya vägledningen Ensuring No Net Loss for Biodiversity and People i Oxford, England. Vi på Ecogain har bidragit i arbetet utifrån våra erfarenheter av att arbeta med ekologisk kompensation.

Uppskattat föredrag

Anders höll ett uppskattat föredrag om hur den svenska allemansrätten gör att politik för naturvård och friluftsliv ofta sammanfaller – och om hur vi ser att lagstiftningen nu kan komma att stärkas för att säkerställa att marker kan exploateras utan nettoförlust av biologisk mångfald.

Se Anders berätta om dagarna i Oxford på vår Youtube-kanal.

Ta del av vägledningen

Vägledningen har tagits fram efter ett gemensamt initiativ av en bredd av organisationer där University of Oxford, IUCN (Internationella naturvårdsunionen) och byggföretaget Balfour Beatty står i första raden.

Ta del av vägledningen Ensuring No Net Loss for Biodiversity and People – Good Practice Principles på Cornell Universitys webbplats SocArXiv.