Ecogains Biodiversitetsindex 2021

För tredje året i rad släpps nu Ecogains Biodiversitetsindex, en utvärdering av de största svenska, nordiska och baltiska företagens hållbarhetsredovisningar utifrån hur de identifierar, sätter mål, genomför åtgärder och följer upp biologisk mångfald. Totalt har 240 företag i åtta länder granskats, och i år är det svenska Vattenfall som presterar bäst både i den svenska och internationella rankningen.

Förra årets rapport visade tydligt på gapet mellan klimat och biologisk mångfald i storföretagens hållbarhetsarbete – 2020 hade inte ett enda av de granskade företagen i Sverige satt vetenskapligt förankrade mål för biologisk mångfald. Även om den uppåtgående trenden för faktiska mål och åtgärder går långsamt så märks en avsevärd skillnad i en aspekt: För första gången nämner mer än hälften av de största svenska företagen biologisk mångfald i sina hållbarhetsrapporter.

  • 52% (2020: 43 %) (2019: 42%) av de största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering.
  • 21% (2020:18 %) (2019: 14 %) har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald.
  • 9% har ett mätbart, tidsbegränsat och relevant biodiversitetsmål för företaget.
  • 5% har ett biodiversitetsmål i linje med vetenskapen

Även om trenden fortsatt går åt rätt håll visar storföretagens rapportering att biologisk mångfald inte hanteras utifrån den affärsrisk frågan representerar på sikt.

– Fredrik Höök, VD Ecogain.

Under hösten kommer FN besluta om nya globala biodiversitetsmål, ett ”1,5-gradersmål för naturen”, som väntas få stor betydelse för näringslivet. Samtidigt utvecklar Science Based Targets Network (SBTN) metoder och riktlinjer för de företag som vill sätta biodiversitetsmål i linje med vetenskapen. Ecogain har anpassat årets Biodiversitetsindex så att det är i linje med SBTN:s preliminära ramverk.

Ecogains Biodiversitetsindex utvärderar företagen baserat på 23 kontrollfrågor. Företagens ambitionsnivå kategoriseras utifrån trafikljusets tre färger beroende på om företaget har ett tidsatt mål kring biologisk mångfald som är i linje med vetenskapen eller ej.

  • Grönt ljus får företag med ett tidsatt mål om NoNetLoss (NNL) eller Biodiversity Net Gain till (BNG) till 2030.
  • Gult ljus får företag med någon form av mål eller policy för biologisk mångfald.
  • Rött ljus får företag som saknar mål eller policy för biologisk mångfald.

I årets Biodiversitetsindex får fyra svenska företag grönt ljus för sitt arbete, ett uppsving från förra året, då inget företag nådde kriterierna för detta. Det är Vattenfall, Boliden, H&M och SCA som i sina senaste hållbarhetsredovisningar beskrivit tidsatta mål för No Net Loss (NNL) eller Biodiversity Net Gain (BNG) till 2030. Vattenfall, som förra året återfanns på plats 10 bland de svenska företagen, presterar nu bäst både på den svenska listan och av alla de 240 nordiska och baltiska företag som granskats. Vattenfall följs på den svenska listan av SCA och Boliden.

Vattenfall visar i sin senaste hållbarhetsrapportering att bolaget strävar efter en nettopositiv inverkan på biologisk mångfald till 2030. Bolaget visar också att det integrerar bedömningarna om biologisk mångfald i sina affärsprocesser, ddet ger effekt i vår analys.

– Anders Enetjärn, grundare av Ecogain och initiativtagare till Biodiversitetsindex.

Ecogains Biodiversitetsindex har på tre år vuxit från att bara omfatta Sverige till nu åtta länder, och det finns en tydlig plan att fortsätta skala upp. Nytt för i år är att en del av analysen genomförts med hjälp av AI, i samarbete med Knowit. Ecogain inleder också i och med Biodiversitetsindex 2021 ett samarbete med Nasdaq i rollen som ”Official Biodiversity Data Provider” utifrån de företagsdata som Ecogain nu samlar in och analyserar.

Syftet med Biodiversitetsindex är att hjälpa företagen förstå hur biologisk mångfald är relevant för dem, så att de kan integrera frågan som en självklar del i det strategiska hållbarhetsarbetet och affärerna. Det är långt kvar till ett verkligt hållbart näringsliv, men vi märker ett ökat intresse och engagemang. Att stora globala finansiella aktörer som Nasdaq nu sätter ljuset på biologisk mångfald är en tydlig signal till näringslivet om behovet att lyfta frågan till en högre nivå i varje företag.

– Fredrik Höök, VD Ecogain.

I en landsvis jämförelse mellan de 20 högst rankade företagen i varje land ligger Finland på första plats följt av Norge, Sverige och Danmark. Island ligger på sista plats, efter de baltiska länderna.