Ekocid: När blir grov miljöförstöring ett internationellt brott?

De senaste åren har världen fått se torka, bränder, orkaner och översvämningar eskalera i klimatkrisens spår, och flera exempel på katastrofal miljöförstörelse i krig och konflikter. Det har satt strålkastarljuset på ekocid och kampen för att få storskalig miljöförstöring erkänd som en internationell brottsrubricering.

– Konsekvenserna av människans miljöpåverkan på planeten har nu blivit uppenbara för alla. Att göra ekocid till ett internationellt brott är ett tydligt ställningstagande, säger Nina Macpherson, jurist och ordförande i Ecocide Law Alliance.

För inte allt för många år sedan var ekocid okänt för de flesta. Ekocid som begrepp etablerades redan på 70-talet och har sedan dess varit föremål för diskussion. Det handlar om medveten och storskalig förstörelse av miljön. Idag är det ett ord som återkommande nämns inom bland annat EU och FN, inte minst i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den miljöförstörelse detta medför.

Ekologiska katastrofer som sträcker sig över nationella gränser leder idag sällan till något juridiskt efterspel. Delvis på grund av brist på lämplig lagstiftning och utredningsprocess, och för att det kan ta flera år innan konsekvenserna av förstörelsen blottläggs. 

Jurister har enats om en definition av ekocid

Nina Macpherson har jobbat många år som jurist i globala bolag, och är idag en drivande kraft inom Ecocide Law Alliance, som arbetar för att klassa ekocid som ett internationellt brott och kunna ställa skyldiga aktörer till svars för skador på miljö och ekosystem.

– Med ökad internationell samverkan kan vi förhoppningsvis se en förändring i hur världen hanterar miljöförstöring, säger hon.

2021 enades jurister om en gemensam definition av ekocid som ett internationellt miljöbrott. Men för att det ska kunna användas som en internationell brottsrubricering i domstol krävs också att ekocid läggs till som ett nytt femte brott till Romstadgan. Romstadgan är det grundläggande regelverket för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), och den definierar domstolens jurisdiktion över internationella brotten folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggressionsbrott.

Aktuella miljöbrott driver krav på ekocid 

Effekterna av klimatförändringarna, att den biologiska mångfalden är allvarligt hotad och arter dör ut i ökande takt, har gjort att allt fler fått upp ögonen för ekocid. Flera aktuella händelser har drivit på frågan om ekocid-lagstiftning. Den katastrofala kollapsen av Kakhovka-dammen i Ukraina kan bli en vändpunkt som får världen att ta ekocid på allvar som en internationell brottsrubricering. 

– Processen för att lägga ekocid till ett internationellt brott finns på plats, men kräver att ett antal medlemsländer ställer sig bakom. Här kan näringslivet spela en stor roll för att påskynda processen, säger Nina Macpherson.

Företag som tar ställning visar på ledarskap

Ecocide Law Alliance arbetar bland annat för att samla näringslivet bakom sina krav, och på så sätt skapa större tryck. 

– Företag som aktivt tar ställning för minskade koldioxidutsläpp eller minskad påverkan på den biologiska mångfalden, har stor fördel i att rekrytera de bästa talangerna, attrahera investeringar och stärka varumärket. Det visar på ledarskap. Att stötta ekocidfrågan är ett enkelt och tydligt etiskt ställningstagande mot storskalig miljöförstöring, säger Nina Macpherson.

WEBBINARIUM 10/11Den 10 november kl. 8.45 sänder Ecogain ett webbinarium om ekocid och dess påverkan på miljö och ekosystem, där Nina MacPherson är med som gäst. Här kan du läsa mer och anmäla dig.


EKOCID FAKTA

Deep-Water Horizon oljeutsläppet, allvarlig förorening i Nigerdeltat och avskogning av Amazonas, kan vara exempel på ekocid.

År 2021 utarbetade en panel av experter lagstiftning som, om den antas, skulle lägga till ”ekocid” som det femte brottet som ICC kan åtala, vid sidan av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och brottet aggression.

Panelen definierade ekocid som ”olagliga eller hänsynslösa handlingar begångna med vetskap om att det finns en betydande sannolikhet för allvarlig och antingen utbredd eller långvarig skada på miljön som orsakas av dessa handlingar.”