”Fler kommer se värdet av att investera i en levande natur”

Efter en jämn omröstning i EU-parlamentet, har EU:s omstridda förslag om naturrestaurering äntligen antagits, trots stark opposition från högerpartierna. Med 336 röster mot 300, röstade parlamentet igenom förslaget, vilket nu markerar starten för förhandlingar med EU:s medlemsländer. Trots en del kompromisser och fortsatta utmaningar, är det här ett viktigt besked, tycker Ecogains vd Katarina Walter.

– Den nya Nature Restoration-lagen kommer att få stor betydelse för den biologiska mångfalden i Europa. Det är en historisk dag, säger Katarina Walter.

Viktigt steg som ger fler chansen att se affärsvärdet i att investera i biologisk mångfald

En hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologiskt mångfald är nödvändig för hela vår existens, det är forskningen helt enig om. Men kritiker har uttryckt oro över lagens inverkan på ekonomin, och även behovet av ytterligare förbättringar. Ecogains vd tycker att EU-.parlamentets besked ändå är ett viktigt steg på vägen och en möjlighet att visa fler att det här inte kommer att hämma den ekonomiska utvecklingen. 

– Det är precis tvärtom. Ecogain har i över 20 år hjälpt företag i omställningen till hållbara affärer och med fokus på biologisk mångfald. Våra kunder ser värdet av att investera i en levande natur, med ökad affärsnytta, ökad klimatnytta och stärkt varumärke som följd. Det kommer ännu fler att inse nu, säger Katarina Walter.