Lena Ek om bioekonomiutredningen: Vi måste ta större ansvar för den råvara vi redan har

Foto: Ola Kjelbye och Aleks BM/Pexels

– Vi slösar otroligt mycket med våra resurser och måste börja tänka på ett helt annat sätt, säger Lena Ek, regeringens särskilda utredare för bioeknomiutredningen.

I sitt slutbetänkande, som lämnades till landsbygdsminister Peter Kullgren i fredags, poängterar hon hur avgörande en effektiv resurshantering är för en starkare och mer hållbar svensk bioekonomi.

I fredags lämnade Lena Ek över sitt slutbetänkande i utredningen om stark och hållbar bioekonomi i Sverige, till landsbygdsminister Peter Kullgren. 

– Den viktigaste slutsatsen är att vi behöver bli mycket mer effektiva i hur vi hanterar våra värdefulla naturråvaror, till exempel använda restströmmar och överskottsmaterial, och både öka samarbete, synergier och teknisk utveckling, säger Lena Ek.

Efterlyser resurseffektivitet och ansvar

Bioekonomi grundas helt på svensk råvara från jord, skog och vatten, och att utveckla bioekonomin kan ge flera och uppenbara vinster – i rapporten nämns bland annat säkerhet, konkurrenskraft och försörjningsförmåga. Men hur ser riskerna ut för naturen och våra ekosystemtjänster?

Utredningen innehåller 17 åtgärdsförslag, bland annat om ökad inhemsk produktion av förnybara drivmedel, en nationell handlingsplan för ökad träanvändning, och satsningar på tvärvetenskaplig forskning och innovation. Men några särskilda mål eller direktiv för skydd av biodiversitet finns inte med. 

Missuppfattning att bioekonomin kräver mer avverkning

Lena Ek menar dock att med ett nytt och mer ansvarsfullt sätt att se på vår bioråvara, kommer den biologiska mångfalden ändå att skyddas.

– Det finns en stor missuppfattning om att en starkare bioekonomi måste innebära mer avverkning. Jag menar att det snarare handlar om att vara mer ansvarsfull med den råvara vi redan har, säger hon.

Rapporten pekar också på vikten av att säkra ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. De miljöcertifieringsprogram som finns är redan ganska tuffa, menar Lena Ek, men fler behöver bli miljöcertifierade för hållbart skogsbruk.

Lena Ek kommer att presentera sina slutsatser och rekommendationer i riksdagen på tisdag 5 december.