Miljökonsult

Miljökonsulter som är experter på miljöfrågor med fokus på biologisk mångfald. Som miljökonsult erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster inom biodiversitet och naturbaserade lösningar med koppling till samhällsomställningen inom flera olika sorters branscher. Alla verksamheter och all utveckling gör avtryck i vår natur och om vi vill fortsätta dra nytta av naturen som vår viktigaste resurs gäller det att jobba med den och inte emot den. Som miljökonsulter arbetar vi med strategier som främjar utvecklingen i samklang med miljön. Det handlar om konkreta lösningar för alla de som inser värdet av att investera i miljön tillsammans med ökad affärsnytta och stärkt varumärke. Vi är verksamma runt om i hela Sverige inklusive Malmö, Göteborg och Stockholm.

Miljökonsulter specialiserade på hållbarhet & affärsnytta

Alla företag påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det är en utmaning att skapa en hållbar strategi med tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska förhålla sig till frågor som rör miljön och påverkan på arter och natur. Ecogains miljökonsulter är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet. Tillsammans bygger vi morgondagens hållbara samhälle och skapar lösningar som driver miljöutvecklingen framåt. Låt en miljökonsult omvandla risker och utmaningar för er verksamhet till affärsmöjligheter med positiva värden för miljön. Vi hjälper er att integrera hållbarhet för miljön och biologisk mångfald som en naturlig del i verksamhetens strategier och affärsmodell. Våra miljöexperter och konsulter hjälper gärna till med att upprätta miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Biologisk mångfald

Ecogains miljökonsulter ser möjligheter i komplexa problemställningar och utmaningar. Genom att arbeta med frågan om biologisk mångfald får man positiva effekter vad gäller alla FN:s globala hållbarhetsmål och påverkan på miljön och klimatet. Som miljökonsulter arbetar vi bransch överskridande och våra kunder finns både bland myndigheter och näringsliv. Det framförallt de stora företagen som är den avgörande faktorn i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är inom dessa företag som det finns starka drivkrafter för att arbeta med biologisk mångfald.

Vad gör en miljökonsult?

En miljökonsult kan arbeta med att förebygga och minska skador på vår miljö där målet är att skapa ett hållbart samhälle. En miljökonsult hjälper även verksamheter och företag uppfylla de lagar och regler som finns enligt exempelvis miljöbalken. De är specialister inom olika områden som exempelvis teknik, ekonomi eller juridik med särskild kunskap och utbildning inom miljöområdet. Ecogain har ett stort fokus på biologisk mångfald och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom biodiversitet och naturbaserade lösningar. Vi nyttjar våra miljökonsulters olika förmågor och den senaste vetenskapen för att skapa en mer hållbar planet tillsammans med våra kunder.

Våra tjänster

Som miljökonsulter erbjuder vi ett komplett utbud av olika tjänster i Malmö, Göteborg, Stockholm och runt om i hela Sverige.

Läs mer om vår olika miljökonsulttjänster här


Behöver du en miljökonsult i Malmö, Göteborg, Stockholm eller annan plats i Sverige?

En miljökonsult från Ecogain är en professionell expert som ger råd och konsulttjänster inom området miljö och hållbarhet. Vi hjälper våra kunder att förstå och hantera miljöfrågor på ett hållbart sätt. Vi arbetar runt om i hela Sverige, inklusive Malmö, Göteborg & Stockholm.

Kontaktformulär med bild

Vi hör av oss till dig!

Har du frågor om natur, klimat och biologisk mångfald? Eller är du nyfiken på Ecogains tjänster och hur de kan ge tydliga affärsfördelar i din verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.