Nu inleds COP 15 i Montreal – Ecogain och Business@Biodiversity Sweden är på plats

Efter att ha blivit uppskjutet drygt två år inleds nu den 15:e konferensen för parterna inom konventionen om biologisk mångfald: CBD COP15.

Mellan 7 och 19 december samlas representanter från alla parter i Montreal, Kanada, för att besluta om ”the post 2030 global framework” – det nya globala ramverket för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.Näringsliv, finans och myndigheter kommer att vara på plats för att bevaka utvecklingen och dela kunskap inom detta snabbt växande fält.

Ett första utkast till nya globala mål togs fram under förhandlingarna 2021. Mycket tyder på att det övergripande teman kommer att vara handla om att minska hoten mot biologisk mångfald, möta människors behov genom att fördela naturnyttor rättvist samt att utveckla verktyg för att implementera de nya målen. Det slutliga ramverket kommer sannolikt att inkludera mer än 20 mål. I det utkast som kommer att förhandlas under mötet finns exempelvis förslag om att skydda minst 30 % av land- och havsytan och att restaurera minst 20% av degraderade ecosystem. Det officiella ramverket förväntas signeras 17 december.

Ecogain och Business@Biodiversity Sweden är på plats i Montreal för att bevaka förhandlingarna. Följ uppdateringarna på linkedin: https://www.linkedin.com/company/ecogainsweden/