Storföretagens samarbete för att mäta biologisk mångfald går framåt

I början av sommaren gick Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain samman i ett gemensamt initiativ med målet att utveckla en standardiserad metod för tt mäta biologisk mångfald vid förändrad markanvändning på land. Nu, i den första fasen av det omfattande projektet, arbetar man intensivt för att kartlägga de behov ett standardiserat verktyg behöver uppfylla hos företag och intressenter.

Känslan från det senaste mötet är otroligt positiv; det finns ett enormt engagemang och drivkraft inom projektet och det ska bli spännande att så småningom få presentera resultatet från den inledande fasen

– Maja Sundqvist, projektledare Ecogain.  

Nästa steg blir att lägga fram konkreta förslag på verktyg att utarbeta. Verktyget kommer bland annat att underlätta tillståndsprocesser genom att göra dem mer förutsägbara för företag, myndigheter och andra intressenter.