Akademiska Hus CSRD Ecogain

Akademiska Hus: kartläggning enligt SBTN för biologisk mångfald

Bransch: Fastigheter
Företag: Akademiska Hus

Akademiska Hus har ambitiösa mål för sitt hållbarhetsarbete, som även inkluderar biologisk mångfald. Det var till stor hjälp när de skulle dra i gång en kartläggning enligt ramverket för SBTN.

Utifrån Akademiska Hus arbete med hur vi ska hantera biologisk mångfald i vår verksamhet, har en analys gjorts utifrån SBTN steg 1a. Den har varit mycket givande och öppnat ögonen för i vilka delar som verksamheten har stor påverkan på biologisk mångfald. Denna analys har lett till att vi har påbörjat en strategi för hur vi ska hantera biologisk mångfald inom hela vår verksamhet och verkligen jobba för att uppnå en bättre status för biologisk mångfald.

Alice Bocké, hållbarhetsstrateg Akademiska Hus

Ecogains miljöexperter började med att göra en nulägesanalys av den påverkan Akademiska Hus har på biologisk mångfald i verksamheten i dag. En utredning enligt ramverket för SBTN utgjorde grund för analysen. Det är ett standardiserat sätt att kartlägga påverkan från direkt verksamhet, samt uppströms och nedströms i värdekedjan. Utgångspunkten var de påverkansfaktorer som IPBES (FN:s forskarpanel om biologisk mångfald) slagit fast är drivande för förlusten av biologisk mångfald. 

Kartläggning utifrån SBTN och i linje med CSRD och ESRS

I nästa steg genomförde Ecogain en kartläggning som bygger på SBTN, och även gick i linje med Akademiska Hus fokus på biologisk mångfald. Utifrån workshops och i nära samarbete med hållbarhetsexperter och projektansvariga på Akademiska Hus, hjälpte vi dem att ta fram:

  • En nulägesanalys av Akademiska Hus påverkan på biologisk mångfald i den direkta verksamheten och i hela värdekedjan.
  • Genomföra kartläggningen i enlighet med SBTs for Nature steg 1A. 
  • Koppla resultatet till kommande EU-krav på hållbarhetsredovisning av biodiversitetsaspekter enligt CSRD/ESRS  

Uppdraget gav Akademiska Hus ökad förståelse för verksamhetens påverkan i värdekedjan, kunskaper om SBTN och hur ramverket kan användas för fortsatt arbete inom biologisk mångfald. Resultatet har även gett god hjälp i den dubbla väsentlighetsanalysen som Akademiska Hus just nu genomför.

Prata med mig om du vill veta mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30