Boliden TNFD

Boliden och TNFD: Kartläggning av biologisk mångfald i gruvindustrin

Bransch: Förnybar energi
Företag: Boliden och TNFD

Boliden vände sig till Ecogain för att få expertstöd i ett pilotprojekt inom ramen för den globala gruvbranschorganisationen ICMM. Uppdraget var att implementera TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures) vid en specifik site: Liikavaara, och på så vis kartlägga Bolidens påverkan på naturen på ett konkret och handfast sätt.

Ecogains expertis och engagemang har varit ovärderliga i vårt arbete med TNFD. De har hjälpt oss att förstå och kartlägga vår påverkan på naturen på ett konkret och handfast sätt.

– Sara Carlsén, uppdragsgivare hos Boliden

Boliden stod inför utmaningen att navigera i de komplexa rapporteringskraven kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och som preciserats ytterligare i och med de kommande kraven i ESRS E4.

Analys enligt TNFD med hjälp av LEAP-metodik

Ecogain stöttade Boliden genom att leverera en första analys av Liikavaaras påverkan och beroenden av naturen. Vi använde oss av LEAP-metodiken, som är en del av TNFD-ramverket.

Vi deltog också i ICMM:s forum för att ge insikter och återkoppling till TNFD:s slutgiltiga version, som publicerades den 18 september 2023.

Handlingskraft framåt för både färdplan och rapportering

Vårt arbete med Boliden har resulterat i konkreta leverabler som inte bara uppfyller nuvarande behov, utan också banar väg för framtida hållbarhetsinitiativ.

  • Genomförd TNFD-analys för Liikavaara
  • Analys för fortsatt arbete med biologisk mångfald och ekosystem inom ramen för CSRD/ESRS

Boliden har nu en solid grund för att fortsätta implementera sin färdplan för biologisk mångfald. TNFD-analysen har också gett dem verktygen att omvandla befintlig data från svenska lagkrav till de kommande rapporteringskraven i ESRS E4.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se