Ecogain och Vinnova banar väg för en mer socialt hållbar industri

I november 2022 inledde Ecogain ett spännande uppdrag åt Vinnova med fokus på socialt hållbar industri. Detta projekt har varit en resa i kunskapsdelning, samverkan och framåtblickande tänkande, där målet var att främja en industri som inte bara är grönare utan också socialt hållbar.

Projektets mål var mångfacetterat. Det innefattade att analysera det nuvarande forskningsläget, stimulera dialog mellan industrins olika aktörer, och att presentera relevanta lärdomar från både svenska och internationella perspektiv. Genom samarbeten med forskare från KTH, LTU, MIUN och WSP, genomförde Ecogain en omfattande förstudie, som belyste både svenska och internationella exempel samt utforskade konceptet ”Social License to Operate”.

Samverkansarenan – en mötesplats för socialt hållbar industri

I september 2023 tog detta arbete form i en samverkansarena som Ecogain arrangerade på The Wood Hotel i Skellefteå. Denna tvådagarsarena blev en mötesplats för en mångfald av samhällsaktörer, som skapade nya kontaktytor , tog fram projektidéer och innovativa arbetssätt.

Resultaten har nu sammanställts i en slutrapport, som inte bara belyser dialoger och sessioner från samverkansarenan, utan också ger viktiga lärdomar och rekommendationer för framtiden.

Här kan du läsa förstudier och rapporten från projektet:

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se