Akademiska Hus CSRD Ecogain

OX2 Ålands solcellsparker: Tillståndsansökan och satsning på biologisk mångfald  

OX2, ett ledande bolag inom förnyelsebar energi i Europa, valde Ecogain som expertpartner inför tillståndsansökningar i samband med anläggningen av två solcellsparker på Åland. Drivna av sina ambitiösa hållbarhetsmål strävar OX2 mot att göra Åland till Nordens ledande gröna energihubb.  

Förslag enligt hänsynshierarkin för att främja biologisk mångfald

Under våren 2023 genomförde Ecogain en naturvärdesinventering av de planerade solcellsparkerna Energipark Åland på Möckelö och Hellesby solcellspark med målet att främja biologisk mångfald. Inventeringen resulterade i konkreta åtgärdsförslag, handlingsplaner och rekommendationer framåt för att stödja och bevara den biologiska mångfalden vid solcellsparkerna och det omgivande landskapet.   

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se