Våtmarksrestaurering i Jönköping: Länsstyrelsen och näringslivet i gynnsam samverkan

Bransch: Offentlig förvaltning
Företag: Länsstyrelsen Jönköping

När Länsstyrelsen Jönköping skulle ta fram en strategi för våtmarker ville de också involvera företag. De anlitade Ecogain för att hjälpa dem utveckla våtmarksstrategin, men också för att utforska hur näringslivet kunde engagera sig i våtmarksarbetet inom länet. 

Ecogains miljökonsulter inledde projektet med en omfattande utredning för att analysera de möjligheter och utmaningar företag ställs inför när de gäller våtmarksfrågor. Bland annat undersökte de vilka potentiella marknadsfördelar det finns av att arbeta med våtmarksrestaurering, samt hur företag kan använda restaurering som kompensation för växthusgasutsläpp. 

Intervjuer med företagsrepresentanter och finansaktörer visade att det finns en hög ambitionsnivå och vilja att delta i våtmarksarbete. Vi identifierade också en del praktiska utmaningar, som kompetens, finansiering och samordning med markägare – alla viktiga nyckelområden för att lyckas med arbetet.  

Stort engagemang i näringslivet för arbete med våtmarker

Ecogain tog fram olika förslag på anpassade lösningar för att möta utmaningarna, som att utveckla certifieringar, uppmuntra till regional samordning med markägare, och skapa metoder för att värdera natur och åtgärder för att återställa den. Lösningar som blir genomförbara tack vare det starka engagemanget från näringslivet. Ett gruvbolag värderade till exempel restaurering av våtmarker som en bra och effektiv åtgärd – en ’lågt hängande frukt’ – eftersom de såg nyttan av våtmarkens funktion i landskapet, men även som kompensationsåtgärd. 

Med expertis inom ekologi och limnologi, tillsammans med kunskap inom strategi och policyarbete, kunde Ecogains miljökonsulter leverera en omfattande nulägesbeskrivning, en tydlig bild av näringslivets incitament, samt visa på sätt som Länsstyrelsen i Jönköping kan stimulera och stötta företagen framåt.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se