Växtförslag och handlingsplan för invasiva arter 

Invasiva arter är främmande arter som sprider sig snabbt och på bekostnad av våra inhemska arter. Det kan leda till stora negativa effekter på biologisk mångfald och ekonomi. Ecogain erbjuder omfattande tjänster för att hantera och bekämpa dessa hot. 

Invasiva arter är ett hot mot biologisk mångfald

Utbredningen av invasiva växtarter och det hot dessa utgör mot den inhemska floran har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Spridning av invasiva arter räknas till ett av de största hoten mot biologisk mångfald.

Solida ekologiska system med rik biologisk mångfald är en överlevnadsfråga och en förutsättning för att stå emot klimatförändringarnas negativa effekter. Att stoppa spridningen av invasiva arter är därför en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet, i synnerhet i arbetet med biologisk mångfald.  

Ecogains tjänster för växtförslag och handlingsplan mot invasiva arter inkluderar:

  • Inventeringar och riskanalys. Vi kartlägger och identifierar invasiva arter i ert område genom noggranna inventeringar. Därefter genomför vi en riskanalys för att bedöma potentiella risker och påverkan av invasiva arter på miljön och er verksamhet. 
  • Handlingsplan för att bekämpa invasiva arter. Ecogain utvecklar handlingsplaner för att förebygga och bekämpa invasiva arter. Våra strategier är anpassade till era specifika behov och säkerställer att ni effektivt kan hantera dessa hot. 
  • Växtförslag för biologisk mångfald. Vi erbjuder växtförslag som hjälper er att bygga resiliens mot invasiva arter med hjälp av lämpliga, inhemska växtarter. Dessa rekommendationer främjar biologisk mångfald och bidrar till en hållbar utveckling. 

I samarbetet med Ecogain får ni skräddarsydda lösningar för att effektivt hantera invasiva arter och förbättra den ekologiska balansen i ert område. 

Prata med mig om du vill veta mer Agnes Sandström agnes.sandstrom@ecogain.se

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.