Miljökoordinering

I rollen som miljökoordinator stöttar och rådger Ecogain er i olika miljöfrågor, främst under etableringsfasen. Vi ger er rätt kunskap och förutsättningar för att efterfölja svensk miljölagstiftning, tillståndsvillkor och andra åtaganden som gäller er verksamhet.

Underlag och handlingar för olika ändamål

Ecogain hjälper er att ta fram underlag och erforderliga handlingar för ansökningar, anmälningar och dispenser som inte ingår i miljötillståndet, exempelvis anmälan om vattenverksamhet, bygglov och ingrepp i fornlämningar. 

Vi utformar också kontrollprogram och miljöåtgärdsplaner, och kan bistå er i kommunikationen med tillsynsmyndigheter. Våra miljökonsulter gör platsbesök för att följa upp entreprenörernas tillståndsefterlevnad och agerar rådgivare i samband med incidenter. Ecogain kan även genomföra den årliga miljörapporteringen för er verksamhet. 

Jag berättar gärna mer Nora Lundblad nora.lundblad@ecogain.se +46 (0)10 405 90 13

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.