Landskapsanalys

På Ecogain förstår vi betydelsen av att noggrant analysera och förstå landskapet för att säkerställa hållbar utveckling och harmonisk integration med naturen. Vi erbjuder landskapsanalyser som ger en omfattande bild av hur förändringar påverkar miljön och vilka åtgärder som behövs för att skydda den.

Ecogains erbjudande inom landskapsnalys:

  • Bedömning av landskapets känslighet för förändring: Våra analyser beskriver och bedömer hur olika delar av landskapet kan påverkas av förändringar, och identifierar de mest sårbara områdena.
  • Påverkan på landskapsbilden: Vi utvärderar och redogör för den visuella påverkan av planerade projekt som vindparker och solcellsparker, för att säkerställa att landskapet bevaras och integreras på bästa sätt.

Varför välja en landskapsanalys från Ecogain?

  • Ökad förståelse för naturvärden och samhällsintressen: Våra landskapsanalyser hjälper till att förstå hur projekt kan påverka naturvärden, boendemiljöer och friluftsliv, vilket bidrar till bättre beslut och mer hållbara projekt.
  • Effektivare tillståndsprocess: Genom tidig identifiering och hantering av potentiella miljöpåverkan kan tillståndsprocessen snabbas upp, vilket sparar tid och resurser.
  • Hänsynsfull planering: Vi ser till att landskapet och dess värden tas i beaktande vid planering och lokalisering av nya projekt, vilket främjar en hållbar och balanserad utveckling.

Genom att kombinera vår djupa kunskap inom miljö och hållbar utveckling med vår passion för detaljrik och engagerande kommunikation, erbjuder vi landskapsanalyser som inte bara uppfyller juridiska krav, utan också bidrar till en grönare framtid. Kontakta oss för att få en skräddarsydd landskapsanalys som stödjer er verksamhet genom hela tillståndsprocessen och säkerställer att projekten genomförs med största möjliga hänsyn till både miljön och lokala intressen.

Förstudie för landskapsanalys

En förstudie för landskapsanalys utreder landskapsvärden och landskapsbild överskådligt. Syftet är att identifiera potentiella landskapsvärden inom projektområdet och i dess närområde samt få en övergripande bild av landskapet. Detta ger en ökad förståelse för det landskap man verkar i och är en viktig nyckel i dialogen med lokalsamhället. Utifrån analysen kan vi även vägleda om anpassning av projektområdet och tidig layout/val av ledningsstråk. ​

Förstudien baseras på analys av ortofoto, foton från närområdet, topografikarta och andra tillgängliga källor. Inget fältbesök görs, varför resultatet inte ska betraktas som ett underlag till ett samråd eller tillståndsprocess.

Prata mer med mig om landskapsanalys Agnes Sandström agnes.sandstrom@ecogain.se +46 (0)10-405 90 27

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.