Social acceptans  

Social acceptans, och konceptet Social License to Operate, innebär att ett företag eller en aktör har ett inofficiellt godkännande eller stöd från det samhälle där de verkar för att bedriva sin verksamhet. Det inkluderar det bredare tillståndet från samhället, lokala gemenskaper och andra intressenter.

Vikten av social acceptans

För att upprätthålla och stärka sin sociala acceptans måste företag visa ansvar, transparens och ta hänsyn till samhällets behov och förväntningar. Brist på social acceptans kan leda till motstånd, protester och negativ påverkan på företagets rykte och verksamhetens framgång.

Våra tjänster inom social acceptans bidrar till mervärde för er som aktör. Vi hjälper till med systematisk dialog, samverkan och skapar konkreta kopplingar till hållbarhetslagstiftningar som hållbarhetsrapportering (CSRD). Genom att koppla resultat från intressentanalyser till rapporteringsdelarna ESRS1, ESRS2 och SBM-2, förenklas även dessa processer för er som företag.

Ecogains tjänster inom social acceptans

Ecogain har omfattande erfarenhet av tillståndsprocesser med tillhörande insatser, och arbetar framgångsrikt med olika former av kommunikation, dialog och samverkan. Våra tjänster inom social acceptans och Social License to Operate inkluderar bland annat: 

  • Intressentanalys 
  • Politisk kartläggning 
  • Digitalt informationsmöte 
  • Projekthemsida 
  • Öppet hus 
Jag berättar gärna mer Nora Lundblad nora.lundblad@ecogain.se +46 (0)10 405 90 13

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.