Miljörätt

Hos Ecogain finns erfarna jurister med spetskompetens inom miljörätt och de fastighetsrättsliga frågor som dyker upp vid markanvändning. Våra jurister har mångårig erfarenhet från mark- och miljödomstol och advokatbyrå, och tillsammans med våra ekologer kan vi erbjuda omfattande stöd i era miljörelaterade frågor. 

Juridiskt stöd inom miljörätt 

Vi stöttar er genom hela processen, från idé till beviljat tillstånd, exempelvis frågor som rör er påverkan på skyddade arter eller behov av tillstånd eller dispenser. Våra jurister hjälper er att navigera i hela den komplexa tillståndsprocessen, och kan även vara behjälpliga i att svara på förelägganden och upprätta tillstånds- eller dispensansökningar. Ibland kan det vara svårt att veta vilka tillstånd eller dispenser som behövs, här kan vi med vår långa erfarenhet vägleda er. 

Vi erbjuder expertis inom följande områden: 

  • Nyttjanderätt och Plan- och bygglag. Rådgivning och vägledning för att säkerställa att er markanvändning är i linje med gällande lagar och regler. 
  • Tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, Natura 2000, dispenser.
  • Upprättande av ansökningshandlingar, dispensansökningar, överklaganden och svar på förelägganden:  
  • Tillsammans med våra ekologer gör vi välgrundade bedömningar som garanterar att ni följer artskyddslagstiftningen. 

Våra jurister arbetar löpande i våra uppdrag för att säkerställa att alla juridiska aspekter hanteras korrekt och att leveransen håller högsta kvalitet. Med Ecogain får ni stöd i att navigera genom de juridiska utmaningar som följer med hållbar markanvändning och miljöskydd. 

Kontaka mig så berättar jag mer Sammie Widlund sammie.widlund@ecogain.se

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.