Klimatanalys

Ecogain gör klimatanalyser som ger er en bedömning av både positiv och negativ klimatpåverkan från en planerad eller befintlig verksamhet. Vi analyserar hur verksamheten påverkar utsläpp av växthusgaser, inklusive både direkta och indirekta utsläpp under hela livscykeln.

Helhetsbedömning av klimatpåverkan

I fall med till exempel en vindkraftspark inkluderar analysen beräkningar av utsläpp relaterade till råmaterialutvinning, konstruktion, byggprocess och transporter. Vi bedömer även den potentiella minskningen av växthusgasutsläpp till följd av att fossil energiproduktion ersätts med förnybar energi.

Klimatanalysen tar hänsyn till nuvarande och framtida utveckling inom energisektorn för att bedöma långsiktiga effekter och identifiera osäkerheter. Sammantaget syftar klimatanalysen till att ge en holistisk bild av verksamhetens netto-klimatpåverkan över dess livscykel och hur den kan bidra till att minska klimatförändringarna.

Jag berättar gärna mer Nora Lundblad nora.lundblad@ecogain.se +46 (0)10 405 90 13

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.